+48 531 735 150
agencja@literatura.com.pl
Office:
02-634 Warszawa
ul. Miłobędzka 10
+48 531 735 150
agencja@literatura.com.pl
/booklab
@booklabagency
@booklabagency
Dane firmy:
Book/lab Sp. z o.o. sp.k. - ul. Miłobędzka 10, 02-643 Warszawa, tel./fax: +48 531 735 150, ; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem 0000185586; NIP 521-11-14-306; REGON 011854268; kapitał zakładowy 60,000 PLN