(22) 646 58 60
agencja@literatura.com.pl
Office:
02-641 Warszawa
ul. Sibeliusa 41
(22) 646 58 60
agencja@literatura.com.pl
/booklab
@booklabagency
@booklabagency
Dane firmy:
Book/lab Sp. z o.o. sp.k. - ul. Sibeliusa 41, 02-641 Warszawa, tel./fax: (22) 646 58 60, (22) 656 98 48; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIII Wydz. Gospodarczy KRS pod numerem 0000185586; NIP 521-11-14-306; REGON 011854268; kapitał zakładowy 60,000 PLN